Board logo

標題: 01簡云7542(已售出) [打印本頁]

作者: 靓茶鋪    時間: 2020-11-18 19:36     標題: 01簡云7542(已售出)

本帖最後由 靓茶鋪 於 2020-12-1 23:34 編輯

01簡云7542

勐海茶廠2001 中茶綠印簡體云7542:共有5餅,純乾倉茶品,外包紙略有蟲咬痕跡,品項如附圖,有興趣的茶友,歡迎詢價。

◎購買此餅的茶友,每餅附贈20108月份世博會中茶牌7581茶磚一盒(內有兩磚)


[attach]151844[/attach]

[attach]151845[/attach]

[attach]151848[/attach]

[attach]151847[/attach]

[attach]151846[/attach]

[attach]151849[/attach]

[attach]151851[/attach]

[attach]151850[/attach]

[attach]151852[/attach]


作者: GARY    時間: 2020-11-18 20:02

詢價,謝謝
作者: 趙公子    時間: 2020-11-18 20:24

詢價,謝謝
作者: 7231    時間: 2020-11-18 20:28

詢價!謝謝。
作者: threemanss    時間: 2020-11-18 20:38

詢價......
作者: 小卓    時間: 2020-11-18 21:46

詢價!!  謝謝!!
作者: bravo    時間: 2020-11-18 22:32

詢價,謝謝!
作者: atzong2003    時間: 2020-11-18 23:01

回復 1# 靓茶鋪
詢價 謝謝
作者: lohas    時間: 2020-11-18 23:18

詢價,謝謝
作者: khyen2000    時間: 2020-11-19 00:05

詢價,謝謝!
作者: ricoh588    時間: 2020-11-19 02:00

詢價,謝謝!
作者: louis    時間: 2020-11-19 03:14

詢價,謝謝
作者: kevin    時間: 2020-11-19 08:26

詢價,謝謝...............
作者: tuandy    時間: 2020-11-19 08:40

詢價!!  謝謝!!
作者: mericlone    時間: 2020-11-19 08:46

詢價,謝謝
作者: wuli    時間: 2020-11-19 10:30

詢價!謝謝
作者: 緯哥    時間: 2020-11-19 12:27

詢價!謝謝
作者: 021lll    時間: 2020-11-19 15:53

詢價  謝謝
作者: Alex-Su    時間: 2020-11-19 22:29

詢價,謝謝!
作者: 239595    時間: 2020-11-19 22:30

詢價!謝謝!
作者: 覺云    時間: 2020-11-21 09:53

詢價~謝謝!
作者: 大隱    時間: 2020-11-22 21:07

詢價,謝謝
作者: 羅小樂    時間: 2020-11-23 10:48

詢價,謝謝
作者: 林戊庚A    時間: 2020-11-24 10:48

詢價, 謝謝!
作者: lisn    時間: 2020-11-25 11:14

詢,,,,,,,,。
作者: 耳食者    時間: 2020-11-25 20:54

詢價,謝謝
作者: 壺圖    時間: 2020-11-28 21:03

詢價,謝謝!
作者: min5898    時間: 2020-11-30 02:41

詢價 謝謝
作者: min5898    時間: 2020-11-30 02:47

詢價 謝謝
作者: 旭品    時間: 2020-11-30 17:58

詢價 謝謝
歡迎光臨 臺灣 T4U 茶藝論壇 (http://www.t4u.com.tw/chat2/) Powered by Discuz! 7.2